Κατοχύρωση Ευρωπαϊκού Εμπορικού Σήματος

Κατοχύρωση Ευρωπαϊκού Σήματος

Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στα 27 κράτη-μέλη)
Στα επόμενα βήματα της διαδικασίας, θα σας καθοδηγήσουμε για να ολοκληρώσετε την αίτηση κατοχύρωσης Εμπορικού Σήματος στην γεωγραφική περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία).

 

https://

Σε αυτό το βήμα και για τους σκοπούς της κατοχύρωσης του σήματος, θα χρειαστεί να υπογράψετε στην οθόνη σας με ηλεκτρονικό τρόπο (είτε με το χέρι σας, είτε με το ποντίκι) το διορισμό αντικλήτου, δηλαδή του δικηγόρου μας.


ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ

Στην , σήμερα 05/12/2023, ο/η υπογεγραμμένος/η  του , κάτοικος στη/στο/στα , οδός , T.K. , , Α.Φ.Μ. ,

με το παρόν διορίζω την Ελευθερία Παπαδημητρίου του Σπυρίδωνος, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός 26ης Οκτωβρίου αριθ. 26, Τ.Κ. 54627, email [email protected], τηλ. 6974932892 ως αντίκλητό μου για την κοινοποίηση σε αυτήν εγγράφων ή την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αφορούν την κατατεθείσα στο όνομά μου δήλωση σήματος, στο Υπουργείο Ανάπτυξης  & Επενδύσεων – Γ. Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Διεύθυνση Σημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4679/2020 (ΦΕΚ Α/71/20-03-2020).

Σε αυτό το βήμα και για τους σκοπούς της κατοχύρωσης του σήματος, θα χρειαστεί να υπογράψετε στην οθόνη σας με ηλεκτρονικό τρόπο (είτε με το χέρι σας, είτε με το ποντίκι) το διορισμό αντικλήτου, δηλαδή του δικηγόρου μας.


ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ

Στην , σήμερα 05/12/2023, ο/η υπογεγραμμένος/η  του , κάτοικος στη/στο/στα , οδός , T.K. , , Α.Φ.Μ.

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο η οποία εδρεύει στη/στο/στα  , οδός , Τ.Κ. , ΑΦΜ , αριθμός ΓΕΜΗ .

με το παρόν διορίζω την Ελευθερία Παπαδημητρίου του Σπυρίδωνος, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός 26ης Οκτωβρίου αριθ. 26, Τ.Κ. 54627, email [email protected], τηλ. 6974932892 ως αντίκλητό μου για την κοινοποίηση σε αυτήν εγγράφων ή την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αφορούν την κατατεθείσα στο όνομά μου δήλωση σήματος, στο Υπουργείο Ανάπτυξης  & Επενδύσεων – Γ. Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Διεύθυνση Σημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4679/2020 (ΦΕΚ Α/71/20-03-2020).

Υπογράψτε εδώ ⬆

Από το συνολικό ποσό πληρωμής, τα 120,00 € αφορούν τέλη κατάθεσης σήματος.

1.650,00 €

Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας;

Εάν έχετε κάποιο project, ερωτήσεις ή θέλετε να συζητήσουμε την ιδέα σας, είμαστε εδώ για εσάς.
Ας δημιουργήσουμε μαζί κάτι εκπληκτικό!


1. Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς και την ιδέα σας.
2. Ένας συνεργάτης μας σύντομα θα επικοινωνήσει μαζί σας για να συζητήσετε πως μπορούμε να βοηθήσουμε.
3. Ας ξεκινήσει η συνεργασία μας!

Contact Form