Πολιτική Απορρήτου

Για τη MediaBranch η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα. Για αυτό το λόγο φροντίζουμε για την προστασία των δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τις συναλλαγές σας μαζί μας.

Η MediaBranch στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων, δηλαδή του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΚΠΔ), που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018, έχει ανανεώσει τα έντυπα και τις διαδικασίες της ώστε να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις.

Παρακάτω μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση και ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο η MediaBranch θα χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η MediaBranch θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους:

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Τηλεφωνικά στον αριθμό: +302312316400

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) μας με επιστολή μέσω της φόρμας επικοινωνίας, με την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Η MediaBranch θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί προσωπικά σας δεδομένα:

Α.
1) για τη σύνταξη οικονομικής προσφοράς υπηρεσιών προς ενδιαφερόμενους πελάτες/επιχειρήσεις.
2) για την έκδοση φορολογικού παραστατικού παροχής υπηρεσιών.
3) για τη σύναψη σύμβασης/συμβολαίου παροχής υπηρεσιών.
4) για την επεξεργασία των πληρωμών από και προς εσάς και την εκτέλεση οικονομικών συναλλαγών μέσω της ιστοσελίδας μας ή mobile εφαρμογής μας.

Β.
1) για την κατάθεση αίτησης κατοχύρωσης εμπορικού σήματος.
2) για τη δήλωση αντικλήτου που απαιτείται στην κατάθεση αίτησης κατοχύρωσης εμπορικού σήματος.

Γ.
1) για την ενημέρωσή σας (μέσω ηλεκτρονικής ή έντυπης αλληλογραφίας ή μέσω τηλεφώνου ή sms) για θέματα που αφορούν την επικοινωνία μας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.
2) για να σας ζητήσουμε πληροφορίες για το επίπεδο ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες της MediaBranch.

Δ.
1) για τη διαχείριση παραπόνων, αιτιάσεων και καταγγελιών.
2) για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
3) την επιβολή οικονομικών κυρώσεων
4) τον έλεγχο πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων
5) την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, κάνοντας ενδεχομένως χρήση και αυτοματοποιημένων μέσων
6) για τη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις και την απόκριση σε αιτήματα δημοσίων αρχών.

Ε.
1) για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς.
2) για την παροχή υπηρεσιών marketing και την παρουσίαση σε εσάς εξατομικευμένων πληροφοριών και προσφορών των υπηρεσιών μας.
3) για την ανάλυση της πελατειακής μας βάσης και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει η MediaBranch.
4) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, τη βελτίωση της απόδοσης και της λειτουργικότητας αυτής.
5) για την ασφάλεια και την απόδειξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μόνο με την προηγούμενη δική σας ρητή συγκατάθεση.

ΣΤ.
1) για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της MediaBranch.
2) για την ασφάλεια των εγκαταστάσεών της.
3) για τη διαχείριση των επιχειρηματικών λειτουργιών της.
4) για τη λειτουργία των πληροφοριακών της συστημάτων και τη φιλοξενία δεδομένων και εφαρμογών.
5) για τη συμμόρφωση με τις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες της MediaBranch και τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων.

Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς της σύναψης σύμβασης/συμβολαίου, σύνταξης οικονομικής προσφοράς, έκδοσης φορολογικού παραστατικού, κατάθεσης αίτησης κατοχύρωσης εμπορικού σήματος. Θα συλλέξουμε τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας σας.

Σε περίπτωση που επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, οι διακομιστές (server) μας δύνανται να καταγράψουν αυτόματα πληροφορίες που σχετίζονται με την επίσκεψή σας (π.χ. διεύθυνση IP, την ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της επίσκεψής σας, κλπ.). Επιπλέον, συλλέγουμε στοιχεία για την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας για στατιστικούς σκοπούς, τα οποία όμως τηρούνται ανώνυμα και δεν εξατομικεύονται ανά επισκέπτη. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας, θα συλλέξουμε, επιπλέον, το ονοματεπώνυμό σας, το email σας, το κινητό τηλέφωνό σας.

Για λόγους επικύρωσης του κινητού σας τηλεφώνου και αποφυγής καταχώρισης από τη μεριά σας, τυχόν λάθος αριθμού τηλεφώνου, χρησιμοποιούμε σύστημα επικύρωσης του τηλεφώνου σας μέσω αυτόματου μηχανισμού αποστολής Κωδικού Μίας Χρήσης (OTP, One Time Password), τον οποίο αφού λάβετε στο κινητό σας, τον καταχωρείτε έπειτα στην ιστοσελίδα την στιγμή που θα σας ζητηθεί.

Επίσης, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, θα αποθηκευτούν cookies στη συσκευή που χρησιμοποιείται. Για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία πληρωμών Stripe, πραγματοποιείται η πληρωμή σας μέσω ασφαλούς σύνδεσης με το σύστημα πληρωμών Stripe και δεν θα συλλέξουμε τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας.

Σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, μπορεί να μοιραστούμε τα στοιχεία σας με τρίτα πρόσωπα όπως:

– Σε εξωτερικούς συνεργάτες ή/ και συμβούλους στους οποίους η MediaBranch αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης συνεργασίας (ενδ. σε νομικούς συμβούλους, λογιστές, εταιρείες διεξαγωγής συνεδρίων και ταξιδιωτικά γραφεία, σε όσους μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας όπως αναλύσεις δεδομένων, δημιουργία, φιλοξενία και υποστήριξη ιστοσελίδων, και τεχνική, λογιστική, φορολογική ή/ και νομική υποστήριξη, υπηρεσίες υποστήριξης συστήματα αποθήκευσης/επεξεργασίας δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος (“cloud providers”), τις Εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, ή/και διαχείρισης αρχείων, κλπ), έχοντας υπογράψει σχετική σύμβαση για την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων σας.

– Σε ελεγκτικές εταιρείες, για την διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας και την εκτέλεση συμβατικής μας υποχρέωσης.

– Δημόσιες ή Δικαστικές Αρχές (όπως δικαστήρια, εισαγγελείς, αστυνομία, ανεξάρτητες ρυθμιστικές και φορολογικές αρχές), εφόσον απαιτείται για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις της MediaBranch ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων        

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες (δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), παρά μόνον όταν μας έχετε δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή σας, ή η διαβίβαση επιβάλλεται από το νόμο ή, τέλος, όταν η σχετική διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Οι νόμοι περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στις χώρες αυτές, στις οποίες διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας, ενδέχεται να μην είναι ισοδύναμοι, ή να μην παρέχουν τον ίδιο βαθμό προστασίας με τους νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. Η Εταιρεία μας, διασφαλίζει σε αυτήν την περίπτωση ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία σε τρίτες χώρες συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων και παρέχουν κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ.

Η MediaBranch δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή σας με εξαίρεση τη συμμόρφωση σε σχετικές νομικές υπαγορεύσεις και τη διαβίβαση προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η MediaBranch έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα και να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες πληρωμών (Stripe, Paypal κ.α.) στην ιστοσελίδα μας, θα ανταλλάξουμε τα αναγκαία δεδομένα με το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόμαστε, ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η χρέωση της κάρτας σας και η εξόφληση των υπηρεσιών μας.

Δεδομένα που αφορούν την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

Η MediaBranch δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δε σχετίζεται με τις υπηρεσίες που σας προσφέρει, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής. Η MediaBranch δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό σας δεδομένο σε τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

Σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), η MediaBranch διασφαλίζει ότι η διαβίβαση αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την εφαρμογή τουλάχιστον μίας εκ των προβλεπόμενων στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο εγγυήσεων και των συμπληρωματικών μέτρων που είναι κατάλληλα για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται έχουν στην τρίτη χώρα επίπεδο προστασίας ουσιαστικά ισοδύναμο με αυτό που εγγυάται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, Περιορισμού και Εναντίωσης.

Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε ενδεχόμενη συγκατάθεση που μας είχατε δώσει για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκλησή της.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: (Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα), dpa.gr.

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω για όσο διάστημα λαμβάνετε τις υπηρεσίες μας και μέχρι 1 έτος μετά τη διακοπή των υπηρεσιών μας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης.

Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας;

Εάν έχετε κάποιο project, ερωτήσεις ή θέλετε να συζητήσουμε την ιδέα σας, είμαστε εδώ για εσάς.
Ας δημιουργήσουμε μαζί κάτι εκπληκτικό!


1. Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς και την ιδέα σας.
2. Ένας συνεργάτης μας σύντομα θα επικοινωνήσει μαζί σας για να συζητήσετε πως μπορούμε να βοηθήσουμε.
3. Ας ξεκινήσει η συνεργασία μας!

Contact Form